حوزه مقاومت بسیج روستایی ثارالله(ع)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال، حلقه سرگروه های صالحین پایگاه های مقاومت بسیج حوزه روستایی ثارلله(ع) با حضور مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال و فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت حوزه ثارالله(ع) با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی و بحث گفتگو در خصوص کیفی سازی حلقات صالحین برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال در پایان این جلسه از سرگوه های صالحین حوزه مقاومت تجلیل بعمل آورده شد.

سرگروه سرگروه3 سرگروه-4 789 788