tmp_15159-s_mirkhezr_naziri-374844985

شهید سید میرخضر نظیری

نام : ميرخضر

نام خانوادگي : نظيري

نام پدر : سید معتبر

محل تولد: خانقاه سادات

تاريخ تولد: 1343

تاریخ شهادت: 29/11/64

محل شهادت: فاو والفجر 8

زندگينامه :

شهيد مير خضر نظيري در سال 1343 در خانقاه سادات به دنیا آمد . ايشان تا پنجم ابتدائي درس مي خواند سپس وارد سپاه مي شود در سال 1359 با يکي از دختر فاميلهاي خود ازدواج مي کند وحاصل ازدواج او سه فرزند مي شود.

ايشان درتاریخ 26/11/1364 در منطقه فاو در عمليات والفجر 8 که با رمز يا زهراشروع شد ، به شهادت مي رسد ومحل دفن ايشان امامزاده سيد دانيال مي باشد، که در شهرستان خلخال واقع شده است..

وصیت نامه :

قسمتي از وصيتنامه پاسدار اسلام شهيد ميرخضر نظيري

از رسول اکرم(ص) سوال شد، که چرا شهيد مورد آزمايش سوال وجواب قبر (برزخ) واقع نمي شود؟

پيامبر(ص) فرمود : شهيد در زير برق شمشيري که در بالاي سرش بوده، آزمايش خود را با موفقيت انجام داده است.

اينجانب وصيت اندکم را با کلامي از حضرت امام خميني (سلام الله عليه) شروع مي کنم که فرمودند: مسلم که خون شهيدان براي ابد درس مقاومت به جهانيان داده است وخدا مي داند که راه و رسم شهادت کورشدني نيست واين ملتها وآيندگان هستند که به راه شهيدان اقتدا خواهند نمود ودر همين تربت پاک شهيدان است که تا قيامت ، مزار عاشقان وعارفان و دلسوختگان ودارالشفاي آزادگان خواهد بود.

برادران وخواهران مسلمان وصيت من به شما اين است که قدر اين انقلاب را که با هزاران رنجها ومشقتها وبا رهبري حضرت امام خميني وبا ياري برادران در جبهه وخواهران مسلمان در پشت جبهه به دست آورده ايد بدانيد و وحدت را شديداً در ميانتان صميمانه حفظ کنيد.آنچنانکه قرآن مي فرمايد : به ريسمان الهي چنگ زنيد ومتفرق نشويد.

برادران وخواهرانم پيرو فرمانهاي امام باشيد که مايه سعادت دنيا و آخرتتان است و از ولايت فقيه پيروي کنيد شما بايد اوامر امام را مو به مو انجام دهيد.

برادران رزمنده ام ؛ شما بايد شجره اين انقلاب را آبياري کنيد ونگذاريد که درخت انقلابمان خشک بشود وآنچنانکه حضرت امام مي فرمايند : همه ما بايد کوشش کنيم که وحدت بين مستضعفان وهر مسلک ومذهبي که باشد تحقق پيدا کند که اگر خداي نخواسته سستي پيدا شود اين دو قلب مستکبر شرق وغرب مانند سرطان همه را به هلاکت خواهد رساند وما عازم هستيم که تمام سلطه ها را نابود سازيم.

آري شما بايد در کشور خودمان قدر برادران وخواهران مسلمان ديگر را بدانيد ودر همه حال وهر حادثه از يکديگر شديداً دفاع کنيد وبراي پيروزيمان در هر زمان از مال وحتي از جان خود دريغ نورزيد شما بايد برخيزيد وبا دشمنان اسلام در هر سرزمين که باشند مبارزه کنيد ونبايد از انقلاب غفلت کنيد، زيرا در اين موقع خدا نکرده خود را باخته ايد ، ياور مستضعفان ومحرومان در جهان باشيد ، مجال آسودگي به دشمن ظالم ندهيد تا آنها که مي توانيد وتا آخرين لحظه جانتان از انقلاب دفاع کنيد.

خون شهيد اشک است .کساني که چنين اشک را در پيشگاه خدا به راه او تقديم مي کنند وخوشا بحال کشوري که چنين خونهايي را در رگهاي خود پرورانده است ، شما بايد نوجوانان را، چون حسين فهميده تربيت کنيد که راهي جبهه، براي مبارزه با دشمن مي شود. شما بايد به اسلام افتخار کنيد که چنين قهرماناني را در دامن خود پرورده است.

تواي پسرم مهدي جان، تفنگم را بردار ودوشادوش رزمندگان برو و راهم را ادامه بده و نگذار خونم پايمال شود.وتو همسر، مادرودخترانم، اميد من اين است که بعد از من راهم را ادامه بدهيد وادامه دهندگان راه حضرت زينب (س) باشيد.

ما دليران بهر آئين وشرف جان ميدهيم هستي خود بهر پاس خاک ايران مي دهيم

گوبه خصم خيره سر،ما ملتي آزاده ايم سخت کوشائيم وجان را سهل وآسان مي دهيم

ابر محنت گر ببارد بر سر ما، گو، ببار بذر بي عيبيم وشادابي به بستان مي دهيم

تا نگردد حرمت آزادي انسان تباه جان براه اعتبار وشأن انسان مي دهيم

در ازل بستيم عهدي با خداي خويشتن لاجرم جان را براه پاس پيمان مي دهيم

هست قرآن چشمه زائيده علم وعمل نقد جان را از براي حفظ قرآن مي دهيم