حوزه ماومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از مراسم ایام شهادت حضرت زهرا (س) پایگاه مقاومت بسیج شهدای هفت تیر درعباسیه اندبیل خلخال با سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان اردبیل حضرت آیت الله سید حسن عاملی

IMG_0006 IMG_0009 IMG_0015 IMG_0030 IMG_0042 IMG_0047 IMG_0063 IMG_0069 IMG_0071 IMG_0074 IMG_0075 IMG_0094 IMG_0095 IMG_0098 IMG_0100 IMG_0102 IMG_0103 IMG_0106 IMG_0107 IMG_0109 IMG_0116 IMG_0125 IMG_0126 IMG_0135 IMG_0136 IMG_0137 IMG_0138 IMG_0149 IMG_0154 IMG_0155 IMG_0173 IMG_0176 IMG_0178 IMG_0180 IMG_0185 IMG_0187