حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال، فرمانده محترم سپاه ناحیه خلخال جناب سرهنگ عطایی و و فرماندهان حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) و گردان بیت المقدس با حضور در پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) از گشت های محله محور اجرا شده در این پایگاه بازدید و نظارت کردند.

tmp_27979-DSC07921359478717 tmp_27979-DSC07914574476695 tmp_27979-DSC079131288483533 tmp_27979-DSC07914-794620413