حوزه مقاومت بسیج روستایی ثارالله(ع)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،مسئول تعلیم و تربیت حوزه مقاومت بسیج روستایی ثارالله(ع) با حضور در پایگاه های مقاومت بسیج شهید کلاهدوز و و مطهری بفراجرد از حلقه های صالحین تشکیل شده در این پایگاه ها نظارت و سرکشی کردند.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES