حضور پرشور مردم عزیز شهر کلور در راهپیمایی باشکوه بیست و دوم بهمن ماه

IMG_7672  IMG_7675 IMG_7677 IMG_7680 IMG_7681 IMG_7682 IMG_7684  IMG_7687 IMG_7688 IMG_7689 IMG_7690 IMG_7759