حوزه مقاومت بسیج روستایی ام کلثوم(س)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت حوزه مقاومت بسیج روستایی ام کلثوم(س) با حضور در پایگاه های مقاومت بسیج مطهره بفراجرد و راضیه طولش از حلقه های صالحین تشکیل شده در این پایگاه های نظارت و سرکشی کردند.

IMG_4905 IMG_4906 IMG_4909 IMG_4916 IMG_4927 IMG_4928 IMG_4929 IMG_4937 IMG_4938