حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،فرمانده و مسئول تعلیم وتربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور در پایگاه مقاومت بسیج شهید غلامی از حلقه صالحین این پایگاه نظارت وسرکشی کردند.

IMG_0004 IMG_0005 IMG_0007 IMG_0008 IMG_0009