حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،برنامه ابتکاری ((طرح دوست خوب من)) حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) با همکاری فرماندهان و مسئولین تعلیم و تربیت پایگاه های مقاومت و متربیان و سرگروه های محترم حلقه های صالحین پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) شروع شد.

نمونه فرم و توضیح این طرح را در فرم ذیل در یافت نمائید.

123