حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،جلسه شورای پایگاه مقاومت بسیج شهدای هفت تیر اندبیل و ولیعصر(عج) خوجین با حضور فرمانده و شورای محترم حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) در راستای نظارت ستادی از پایگاه  های مقاومت برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهدای هفت تیر اندبیل

IMG_00095 IMG_00111 IMG_00123 IMG_00131

پایگاه مقاومت بسیج ولیعصر(عج) خوجین

IMG_0001 IMG_0002 IMG_0004