حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،فرمانده و شورای محترم حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور در پایگاه مقاومت بسیج ولیعصر(عج) خوجین از حلقه های صالحین این پایگاه نظارت و با متربیان دیدار و گفتگو کردند.

IMG_0014 IMG_0016 IMG_0020 IMG_0024 IMG_0026 IMG_0029 IMG_0035