به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،جلسه فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) با هدف بررسی برنامه های پایگاه های مقاومت در سال جدیدبرگزار شد.

IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003 IMG_0004 IMG_0006 IMG_0009 IMG_0010