حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

اطلاعیه جزء خوانی قرآن کریم پایگاه مقاومت بسیج المهدی(عج) حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)با حضور قاریان شهرستان خلخال

IMG_0001