حوزه مقاومت بسیج ام کلثوم(س)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین ناحیه خلخال،مسئول تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) در حلقه صالحین سطح کودکان شهید سید منصور لطیفی پایگاه مقاومت طاهره روستای مجره حضور یافتند.وحلقه با حضور مسئول تعلیم و تربیت حوزه بهمراه سرگروه و متربیان در باغات اطراف روستای مجره برگزار گردید.

IMG_5657 IMG_5660 IMG_5661