n82929233-72364434

صفر فتح الله زاده روز سه شنبه در جلسه ساماندهی کمک های مردمی افزود: از آغاز ماه مبارک رمضان 300 سبد کالا و افطاری خشک در بین خانوارهای بی بضاعت زیرپوشش این نهاد حمایتی و با پشتیبانی مالی خیرین تهیه و توزیع شده که این کار تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت.
او گفت: از آغاز طرح استقلال مالی و خودکفایی خانوارهای زیرپوشش تاکنون 20 درصد از خانوارها از چتر پوشش های نهاد حمایتی خارج شده اند و در سال گذشته نیز 22 میلیارد ریال تسهیلات برای اجرای طرح های خود کفایی در اختیار افراد تحت پوشش قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته 12 واحد مسکونی آپارتمانی از سوی خیرین خلخال برای محرومان و نیازمندان به مسکن احداث شده و در اختیار خانواده های زیرپوشش کمیته امداد امام خلخال قرار گرفته، افزود: برغم افزایش سه برابری مستمری ماهانه افراد زیرپوشش همچنان خانواده های نیازمند جامعه با مشکل تامین مسکن مواجه هستند.
معاون سیاسی و امنیتی فرماندار خلخال نیز در این جلسه گفت: جمع آوری کمک های مردمی توسط تشکل ها و سازمان های غیردولتی مردم نهاد باید توسط سازمان های مجوز دار و دارای شناسنامه و با نظارت 2 نهاد حمایتی کمیته امداد امام و بهزیستی انجام شود.
احمد قنبری افزود: این گونه فعالیت ها باید بدور از هر گونه گرایش های جناحی ، سیاسی و تبلیغاتی و پرهیز از سیاسی کردن فعالیت های مربوط به جمع آوری کمک های مردمی و توزیع آن در بین نیازمندان توزیع شود.
شهرستان خلخال با 95 هزار نفر جمعیت در 115 کیلومتری جنوب اردبیل قرار دارد، 2 هزار و 200 خانوار از جمعیت خلخال زیرپوشش کمیته امداد خلخال قرار دارند.