حوزه مقاومت بسیج محمد رسول الله(ص) هشجین

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،مسئول تعلیم و تربیت حوزه مقاومت بسیج محمد رسول الله(ص) هشجین با حضور در حلقه های صالحین شهید ابراهیمی،شهید طاهری وشهید جعفری از روند احرایی این حلقات نظارت و سرکشی کردند و با متربیان حلقه دیدار و گفتگو کردند.

حلقه ورزشی شهید قنبر ابراهیمی

bty

bty

bty

bty

حلقه شهید طاهری پایگاه شهید لوایی برندق

bty

bty

حلقه شهید جعفری

IMG_0889 IMG_0890