حوزه مقاومت بسیج خواهران ام البنین(س)

گزارش تصویری از ابتکار حوزه مقاومت بسیج خواهران ام البنین(س)در خصوص چاپ کیسه های جمع آوری کمک به ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت

IMG_4068 IMG_4069 IMG_4070 IMG_4072 IMG_4074 IMG_4076 IMG_40691