حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از مراسم گرامیداشت رحلت جانگداز حضرت امام خمینی(ره) و شهدای قیام خونین 15 خرداد و یادواره110 شهید سه ماهه اول شهرستان خلخال

IMG_0005 IMG_0006 IMG_0008 IMG_0009 IMG_0011 IMG_0013 IMG_0014 IMG_0019 IMG_0027 IMG_0030 IMG_0042 IMG_0043 IMG_0044 IMG_0045 IMG_0053 IMG_0054 IMG_0055 IMG_0057 IMG_0061 IMG_0062 IMG_0065 IMG_0066 IMG_0069 IMG_0073 IMG_0074 IMG_0081 IMG_0086 IMG_0088 IMG_0092 IMG_0097 IMG_0100 IMG_0113