گزارش تصویری از دسته عزاداری به مناسبت شهادت امام علی(ع )در بخش شاهرود

tmp_30014-IMG_20180606_153216_610-1532706809tmp_30014-IMG_20180606_153309_498-198650082tmp_30014-IMG_20180606_153159_41934305498tmp_30014-IMG_20180606_153153_5231901346514

tmp_30014-IMG_20180606_153204_952882356769