حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

اطلاعیه یادواره شهدای پایگاه مقاومت بسیج شهدای هفت تیر اندبیل حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)

IMG_20180610_015124_681