حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،دومین جلسه ستاد اجرایی طرح جوانه های صالحین حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور فرماندهان محترم پایگاه های مقاومت برگزار شد.

IMG_0004 IMG_0005 IMG_0006 IMG_0007 IMG_0009 IMG_0010