شاهرخ دايی پور پانزدهمين مدافع حرم حضرت زينب(س) از استان كرمانشاه در سوريه به شهادت رسيد.