حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)، فرخوانی گردان بیت المقدس حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) با اجرای آزمون آمادگی جسمانی در باشگاه ورزشی 9دی برگزار شد.

IMG_1810-300x225