حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،اردوی حلقه های صالحین سطح نوجوانان و افتتاحیه طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام جعفر صادق(ع) با اجرای برنامه های متنوع ورزشی،تفریحی، فرهنگی و تربیتی در امامزاده سید عبدالله(ع) کلور برگزار شد.

IMG_0001 IMG_0005 IMG_0006 IMG_0007 IMG_0008 IMG_0010 IMG_0012 IMG_0014 IMG_0018 IMG_0022 IMG_0025 IMG_0026 IMG_0030 IMG_0031 IMG_0034 IMG_0035 IMG_0036 IMG_0040 IMG_0044 IMG_0051 IMG_0064 IMG_0066 IMG_0067 IMG_0075 IMG_0076 IMG_0080 IMG_0083 IMG_0086 IMG_0090 IMG_0096 IMG_0100 IMG_0101 IMG_0103 IMG_0111 IMG_0114 IMG_0122 IMG_0123 IMG_0125 IMG_0135 IMG_0139 IMG_0144 IMG_0148 IMG_0149