حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،مسئول بازرسی وکارشناس تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال به همراه مسئول تعلیم و تربیت حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور در کلاس های زبان انگلیسی پایگاه شهید بهشتی و کلاس خداشناسی پایگاه امام خمینی(ره) و کلاس دفاع شخصی نظارت و سرکشی کردند.

کلاس آموزش زبان انگلیسی پایگاه شهید بهشتی

IMG_0001

کلاس خداشناسی پایگاه امام خمینی(ره)

IMG_0026 IMG_0027 IMG_0028

کلاس دفاع شخصی حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

IMG_0008 IMG_0009