حوزه مقاومت بسیج روستایی ثارالله (ع)

بخه گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال با حضور در پایگاه شهید موسی زاده گورانسراب از کلاس های خود امدادی و آموزش قرآن این پایگاه نظارت و سرکشی کردند.

جوانه1-300x225 جوانه2-300x225 جوانه3-300x225 جوانه5-300x225 جوانه-گ1-300x225 جوانه-گ2-300x225 جوانه-گ3-300x225 جوانه-گ4-300x225