حوزه مقاومت بسیج روستایی ام کلثوم(س)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س)با حضوردر پایگاه کوثر روستای گورانسراب از کلاس روبان دوزی و نمد دوزی پایگاه طاهره نظارت و سرکشی کردند.

کلاس نمد دوزی پایگاه مقاومت بسیج طاهره

IMG_6412 IMG_6416 IMG_6418 IMG_6420 IMG_6422

کلاس ربان دوزی پایگاه مقاومت بسیج کوثر

IMG_6397 IMG_6399 IMG_6402