حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،پیاده روی و کوهپیمایی حلقه صالحین سطح جوانان پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله(ص) حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور مسئول تعلیم وتربیت سپاه ناحیه خلخال در منطقه گردشگری اندبیل برگزار شد.

۲۰۱۸۰۷۱۳_۰۸۳۵۳۹ ۲۰۱۸۰۷۱۳_۰۸۴۹۵۳ ۲۰۱۸۰۷۱۳_۰۸۴۹۵۷ ۲۰۱۸۰۷۱۳_۱۰۰۲۲۶ ۲۰۱۸۰۷۱۳_۱۰۳۰۲۰ ۲۰۱۸۰۷۱۳_۱۰۳۰۲۲ ۲۰۱۸۰۷۱۳_۱۰۳۰۳۵