حوزه مقاومت بسیج ام البنین(س)

گزارش تصویری از جشن ولادت باسعات حضرت معصومه (س) در پایگاه های مقاومت بسیج خواهران حوزه ام البنین(س)

IMG_2440-300x225 IMG_2447-300x225 IMG_2451-300x225 IMG_2453-300x225 IMG_3641-300x225 IMG_3642-300x225 IMG_3643-300x225 IMG_3644-300x225 IMG_3645-300x225 IMG_4582-300x225 IMG_4583-300x225 IMG_4585-300x225 IMG_36421-300x225 IMG_36431-300x225 IMG_36432-300x225