حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،همزمان با هفته دفاع مقدس مجمع مربیان صالحین حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) در محل نمازخانه حوزه مقاومت برگزار شد.