منوی سایت

هفته نامه شماره سی ونهم تربیتی،معرفتی،بصیرتی تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) منتشر شد

حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)،هفته نامه شماره سی و نهم تربیتی،معرفتی،بصیرتی تعلیم و تربیت حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) منتشر شد:

در این شماره می خوانید:
1-ماجرای دنیای نقد و آخرت نسیه

2-اربعین بدون اذن پدر

3-سلمان فارسی الگویی برای جوانان ایرانی

4-قدر شناسی تا آخر عمر

مطالب مرتبط