حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،دوره آموزشی عادی به فعال حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور بسجیان پایگاه  های مقاومت به مدت چهار روز در نمازخانه حوزه مقاومت برگزار شد.