بهبود علیزاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در سال زراعی جاری 30 هکتار از اراضی باغی مناطق نیمه گرمسیری این شهرستان به کشت باغ انار اختصاص یافته که از این میزان 17 هکتار باغ با درختان انار بارور و 13 هکتار نیز غیربارور و نهال هستند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 100 تن انار در این شهرستان تولید شد، دلیل کاهش 30 درصدی تولید این میوه را بارش برف و تاثیر سرما و یخبندان بر سردرختی باغ های انار در اوایل بهار امسال ذکر کرد.
او گفت: بیشترین سهم انار تولیدی این شهرستان را ارقام شیرین ، ترش ، ملس و طارم تشکیل می دهد که در روستاهای نمهیل ، برندق ، چنارلیق و زاویه جعفرآباد از توابع بخش خورش رستم این شهرستان تولید می‌شود.
علیزاده اظهار داشت: از بین روستاهای تولید کننده انار خلخال روستای نمهیل در بخش خورش رستم شمالی بیشترین سطح کشت و تولید این محصول کشاورزی و باغی پرفروش را به خود اختصاص داده است.
او با اشاره به اینکه به جز مناطقی با زمستان سرد و طولانی ، این درخت قابلیت سازگاری با آب و هوای مختلف که دارای بهار آفتابی و تابستان گرم باشند را دارد، افزود: درخت انار نسبت به سرما حساس بوده و در دمای کمتر از 12- درجه سانتی گراد که بیش از 2 روز استمرار یابد تاج درخت از بین رفته و در شرایط دمایی سرد حتی ریشه درخت نیز آسیب دیده و از بین می رود.
خلخال در جنوب اردبیل از جمله مناطق دارای شرایط آب و هوایی متنوع برای محصولات باغی سردسیری و نیمه گرمسیری است که منطقه جنوبی این شهرستان از مناطق مستعد برای احداث باغ محصولات باغی مناطق نیمه گرمسیری از جمله انار ، انجیر ، انگور ، زیتون و پسته می باشد.
شهرستان خلخال دارای بیش از 45 هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی بوده که از این میزان چهار هزار و 500 هکتار به باغ های میوه اختصاص یافته و میوه هایی همچون انار ، پسته ، زیتون و انجیر از باغ های میوه مناطق گرمسیری حاشیه رودخانه قزل اوزن در بخش خورش رستم تولید می شود.