سرپرست اداره برق خلخال روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: وزش باد شدید که سرعت آن در برخی از مناطق به 108 کیلومتر در ساعت رسید، مشکلاتی ببار آورد ولی با تلاش شبانه روزی ماموران نگهداری خطوط انتقال نیروی برق این اداره جریان برق در خطوط خاموش دوباره برقرار شد.
او با بیان اینکه علت بیشتر خاموشی ها و قطعی خطوط انتقال نیرو افتادن درختان شکسته بر روی سیم های برق بود، گفت: در برخی از مناطق شهری از جمله شهر کلور مرکز بخش شاهرود افتادن شیروانی های از جا کنده شده از سقف واحدهای مسکونی معلق در هوا قطعی برق مناطق مختلف این بخش را سبب شده است.
وی دلیل طولانی شدن زمان خاموشی در پنج بخش شاهرود را عواملی همچون طولانی بودن فیدر از یک سو و وجود درختان در زیر مسیر خطوط انتقال نیرو از طرف دیگر ذکر کرد.
او با بیان اینکه در روزهای گذشته تندباد بیش از پنج میلیارد ریال به تاسیسات برق رسانی شهری روستایی این منطقه خسارت زده ، اظهار داشت: برغم تذکرات داده شده به باغداران برای قطع درختان واقع در مسیر انتقال نیروی برق جهت پیشگیری از تکرار چنین حوادثی ، باغداران همکاری مناسبی را در این زمینه با اداره برق نداشته و همین امر خسارات و بار مالی سنگینی بر شرکت انتقال نیروی برق شهرستان تحمیل می کند.
تندباد روزهای گذشته علاوه بر خطوط انتقال نیروی برق خسارات سنگینی را به بخش های مختلف کشاورزی ،باغی ،حمل و نقل جاده ای و تاسیسات زیربنایی شهرهای مختلف خلخال وارد کرده که میزان خسارات وارده از سوی کارشناسان مدیریت بحران شهرستان در حال برآورد است.