حوزه مقاومت بسیج روستایی ام کلثوم(س)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،فرمانده و تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) با حضور در پایگاه مقاومت بسیج راضیه روستای طولش حضور  از حلقه صالحین سطح الف نوجوانان شهید علی اسدی نظارت و سرکشی کردند.