حوزه مقاومت بسیج روستایی ام کلثوم(س)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،حلقه سرگروه های پایگاه مقاومت مطهره حوزه مقاومت بسیج روستایی ام کلثوم(س) برگزار شد