حوزه مقاومت بسیج خواهران شهری ام البنین(س)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،مجمع مربیان صالحین حوزه مقاومت بسیج شهری ام البنین (س) آسیبهای اجتماعی حلقات صالحین برگزار شد