حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،مسئول تعلیم و تربیت حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور مسجد چهارده معصوم(ع) از حلقه صالحین تشکیل شده در این مسجد نظارت و سرکشی کردند.