حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،نشست صمیمانه سرگروه های صالحین با خانواده متربیان حلقات صالحین پابگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله(ص) با حضور فرمانده و تعلیم و تربیت حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) و مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال در خصوص نقش تربیت و حضور فرزندان در حلقات صالحین برگزار شد.