حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از حضور پرشور بسیجیان در حلقات صالحین سطح کودکان و نوجوانان مسجد باب الحوائج(ع) شهرستان خلخال