حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،معین فرماندهی سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل جناب سرهنگ اسدی با حضور در پایگاه مقاومت بسیج شهید اسدیان از حلقات صالحین تشکیل شده در این پایگاه نظارت و سرکشی کردند.