نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی شهرستان خلخال
زمان 11 الی 17 بهمن ماه 1397
مکان خلخال خیابان 17 شهریور سالن ولایت