حادثه انحراف خودروی ال نود به دره در محور اسالم به خلخال کوهستان متش و فوت ۵ سرنشین از خلخال

تلاش نجاتگران جمعیت هلال احمر تالش و خلخال در حادثه انحراف خودروی ال نود به دره در محور اسالم به خلخال کوهستان متش و فوت ۵ سرنشین

همه فوت شدگان از شهر کلور خلخال می باشند

تسلیت به خلخال و خانواده فوت شدگان