گزارش تصویری از نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی ایران در زمینه علمی و پژوهشی