حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

نتایج قرعه کشی مرحله دوم مسابقات جام صالحین پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) به همراه نتایج تیم ها در دور اول