حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،جلسه سرگروه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام جعفر صادق(ع) با هدف بررسی روند اجرایی حلقات صالحین برگزار شد.