حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور در مسجد قائمیه از حلقه صالحین سطح نوجوانان پایگاه مقاومت بسیج شهید مدنی نظارت و سرکشی کردند.