حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از حلقات صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام جعفر صادق(ع)

حلقات صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام جعفر صادق(ع) با ارائه مطالب ناب توسط سرگروه های صالحین و با حضور پرشور جوانان انقلابی روز های چهارشنبه هر هفته بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد امام جعفر صادق(ع) برگزار میشود.