بسیج کارمندی شهرستان خلخال

گزارش تصویری از میز خدمت(اردوی جهادی بسیج ادارات) و جشن پیروزی انقلاب اسلامی در مسجد جامع خوجین