حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از حلقات صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام علی(ع)در مسجد حضرت فاطمه الزهراء(س)

حلقات صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام علی(ع)روزهای جمعه هر هفته بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد فاطمه الزهراء(س)برگزار میشود.